Werkwijze

Voor een optimale doorlooptijd en eindresultaat hanteren wij de flexibele Scrum methodiek. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints werkende functionaliteit opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden.
Een project kan in grote lijnen worden onderverdeeld in onderstaande fases.

Inventarisatie en planning

 • Kennismaken
 • Eisen en wensen opstellen
 • Projectplan opstellen
 • Offerte maken
Akkoord opdracht

Design, development en test

 • Grafisch conceptontwerp maken
 • Ontwikkelen van functionaliteiten
 • Vullen van content
 • Testen
Akkoord product

Lancering en marketing

 • Inrichten hosting
 • Live gaan
 • Social media inrichten
 • Promotie activiteiten
Akkoord oplevering

Onderhoud en support

 • Problemen oplossen
 • Browser compatabiliteit monitoren
 • SLA afspraken nakomen
Tevreden klant