Algemene Voorwaarden

Met ingang van 1 januari 2013 maakt Consumedia gebruik van de voorwaarden van Nederland ICT (voorheen ICT~Office). Nederland ICT is dé branchevereniging van meer dan 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland. Deze algemene voorwaarden beantwoorden aan de laatste stand van zaken wat betreft wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. Tevens leveren deze voorwaarden een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen Consumedia als leverancier en u als klant.